Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stemt de gebruiker in met onderstaande disclaimer en privacy beleid.

Inhoud en gebruik van deze website

De informatie op deze website is van informatieve aard en brengt bijgevolg geen wettelijke verplichtingen met zich mee.

Loois Verzekeringskantoor tracht de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en aan te vullen opdat de aangeboden informatie zo volledig, correct en actueel mogelijk blijft. Indien de inhoud desondanks onvolledig is of onjuistheden bevat, zal Loois Verzekeringskantoor deze zo snel mogelijk corrigeren. Loois Verzekeringskantoor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. De informatie kan door Loois Verzekeringskantoor op elk moment gewijzigd worden, zonder voorafgaande kennisgeving.

Er wordt getracht om onderbrekingen wegens technische problemen te voorkomen. Toch kan er niet gegarandeerd worden dat de website vrij zal blijven van onderbrekingen of niet onderhevig zal zijn aan problemen van technische aard.

Het gebruik van de website is voor eigen rekening en risico. Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt te wijzigen, te vervangen of aan te passen.

Privacybeleid

Loois Verzekeringskantoor hecht belang aan uw privacy. Uw persoonlijke gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.