Loois logo

Welkom bij Loois.
Hoe kunnen wij jou van dienst zijn?

Bedrijven &
Zelfstandigen

Zorgeloos ondernemen, daar wil Loois jouw firma in bijstaan. Dit doen we via innovatieve verzekeringsoplossingen & een professioneel risicobeheer. Ontdek vandaag nog ons aanbod.

Loois voor
particulieren

Iedere levensfase brengt nieuwe uitdagingen & obstakels. Loois wil jou en je geliefden bijstaan met een lach maar ook een traan. Ontdek nu onze vernieuwde aanpak.

Q&A: Eindejaar in zicht, wat kunnen we fiscaal nog doen?

Eindejaar in zicht, wat kunnen we fiscaal nog doen?

Heel wat belangrijke risico’s (pensioen, overlijden, investeringskredieten, aandelenparticipaties, …) kan je oplossen via een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Via deze oplossing krijg je bovendien nog heel wat andere  opportuniteiten.

Het principe is simpel. De vennootschap betaalt een bedrag volgens haar liquide mogelijkheden en in functie van de fiscale grens. Elke premie is 100% fiscaal aftrekbaar. Met het gespaard bedrag bouw je een pensioenkapitaal op. Dat pensioenkapitaal wordt rechtstreeks aan jou uitgekeerd, niet via je vennootschap. Ook niet na een eventuele vereffening van je vennootschap.

Is die aanvulling op het wettelijk pensioen wel nodig?

Het maandelijks minimumpensioen voor zelfstandigen bedraagt 1.515 euro (gezinspensioen) of 1.212 euro (alleenstaand pensioen), en dit bij een volledige loopbaan (45 jaar). In de praktijk bedraagt het gemiddeld inkomen  van een zelfstandige 900 euro per maand. Wie geen aanvullend pensioen heeft zal moeilijk kunnen genieten van zijn oude dag.

Wat gebeurt er als je overlijdt voor pensionering?

In dat geval “helpt” de staat je nabestaanden verder met een overgangsuitkering (12 tot 24 maanden), of zelfs een overlevingspensioen (mits voldaan aan voorwaarden). De tussenkomst van het overlevingspensioen bedraagt dan 1.196 euro per maand. In de meeste gevallen biedt dat geen financiële zekerheid, want bij overlijden valt één inkomen volledig weg, terwijl veel vaste kosten blijven doorlopen.

De Individuele Pensioentoezegging kan ook benut worden voor het indekken van investeringskredieten van een vennootschap, of  om de onderlinge aandelenparticipaties af te dekken bij overlijden van een medezaakvoerder of bestuurder.

Als kers op de taart is er voor de zelfstandigen die privé wensen te investeren in onroerend goed in Europa de mogelijkheid om hun Individuele Pensioentoezegging aan te spreken. De vennootschap zorgt voor het kapitaal; privé blijft er enkel nog een interestvergoeding te betalen. Je steekt dan een deel van je aanvullende pensioenopbouw in bakstenen, wat een keuze is, maar fiscaal kan je een goede zaak doen.

Door de vele voordelen en interessante formules maak je best nu een afspraak met één van onze verzekeringsexperts.

Vragen?
Meer Info?

Laat je e-mailadres of telefoonnummer na.

Een Loois-specialist contacteert je binnen de 48h.