Cyber Security

Is jouw bedrijf al klaar voor de GDPR – regelgeving?


GDPR (General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet je vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens je verzamelt, hoe je deze data gebruikt en hoe je ze beveiligt (of je dit nu in jouw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert).


Niet voldoen aan de GDPR kan enorme boetes opleveren (tot wel 20 miljoen euro of 4% van de totale jaaromzet). Ondanks deze strengere straffen, is 54% van de organisaties nog niet begonnen met het voorbereiden op de GDPR.

 

Indekken tegen cyberrisico’s en reputatieschade.

In het licht van deze nieuwe Europese richtlijn hebben verzekeraars een polis ontworpen om in te spelen op allerhande cyberrisico’s.

Het lekken van data en verlies van data kan leiden tot administratieve boetes en catastrofes op vlak van reputatieschade. Daarnaast kan een aanval op jouw gegevens leiden tot het uitvallen van servers en bijgevolg het verlies van vertrouwen met daling van de omzet tot gevolg.


Wens je jouw organisatie in te dekken tegen de risico’s die het beheren van data met zich meebrengt zoals : het lekken van data, verlies van data, reputatieschade, herstellen van gegevens enz… Dan is onze cyberverzekering de ideale oplossing!


Contacteer ons vrijblijvend voor meer info!


GDPR in het kort:
• Bescherming van persoonlijke data van de Europese burger
• Maatregelen tegen hackers en datalekken
• In voege op 25 mei 2018
• Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens
• Toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken
• Individu heeft het recht om ‘vergeten te worden’
• Verhoogde security maatregelingen zijn nodig
• Datalek moet je kunnen melden binnen 72 uur
• De Nationale Autoriteiten kunnen boetes toepassen
• In grote organisaties moet een DPO (Data Protection Officer) aangesteld  worden

Vragen?
Meer Info?

Laat je e-mailadres of telefoonnummer na.

Een Loois-specialist contacteert je binnen de 48h.