Loois logo

Welkom bij Loois.
Hoe kunnen wij jou van dienst zijn?

Bedrijven &
Zelfstandigen

Zorgeloos ondernemen, daar wil Loois jouw firma in bijstaan. Dit doen we via innovatieve verzekeringsoplossingen & een professioneel risicobeheer. Ontdek vandaag nog ons aanbod.

Loois voor
particulieren

Iedere levensfase brengt nieuwe uitdagingen & obstakels. Loois wil jou en je geliefden bijstaan met een lach maar ook een traan. Ontdek nu onze vernieuwde aanpak.

6 essentiële vragen voor elke KMO

Als zaakvoerder van een KMO hou je je ongetwijfeld liever bezig met het leiden van jouw bedrijf dan met verzekeringen. Toch kan je best even stilstaan bij de volgende 6 vragen.

 

Ben je zeker dat je na een serieuze brand jouw bedrijf opnieuw kunt opbouwen met de vergoeding van jouw brandverzekering?

Dat een brandverzekering veel meer dekt dan brandschade is je waarschijnlijk wel bekend, denk bijvoorbeeld aan schade door water, elektriciteit of stookolie. Of aan beschadiging door diefstal en vandalisme of arbeidsconflicten en aanslagen. Het belangrijkste is alleszins dat je bij een schadegeval een correcte vergoeding krijgt zodat je zo snel mogelijk de schade kunt herstellen. Daarvoor heb je een brandverzekering afgesloten.

De actuele waarde van jouw gebouwen en materieel
Maar om zeker te zijn van een billijke schadevergoeding, moet je verzekeraar weten wat de actuele waarde is van jouw gebouwen en materieel. Daarom is het een goed idee om af en toe stil te staan bij de evolutie die jouw bedrijf doormaakt. Renoveerde je onlangs jouw magazijn, winkelruimte of kantoor? Bouwde je een verdieping bij? Of kocht je vorig jaar een aantal dure computers voor jouw personeel?

Hou ons op de hoogte
Geef grondige renovaties of grote aankopen steeds door zodat wij indien nodig je verzekering kunnen aanpassen.

Wat als jouw bedrijf gedeeltelijk of volledig platligt na een schade? Wordt dit verlies opgevangen door jouw verzekering?

​Bij een zware schade kan jouw bedrijf wel eens een hele tijd op halve kracht werken of zelfs helemaal stil liggen. En dat voor weken of zelfs maanden. Jouw brandverzekering dekt in zo’n geval wel de materiële schade, maar hoe kom je de volgende maanden door? Jouw vaste kosten blijven doorlopen, maar jouw omzet daalt of jouw inkomsten vallen zelfs volledig weg.

De ‘levensverzekering’ voor bedrijven
Om ervoor te zorgen dat jouw bedrijf niet failliet gaat na een zwaar schadegeval, sluit je best een verzekering bedrijfsschade af. Zo kun je zonder of met minder inkomsten toch jouw vaste kosten, zoals huur, lonen, leningen … verder betalen.

Een verzekering op maat
Een bedrijfsschadeverzekering kan ook het omzetverlies tijdens de onderbreking van jouw activiteiten vergoeden. Net als de extra kosten die je maakt om de daling van jouw omzet te beperken, zoals bijvoorbeeld de huur van een nieuwe machine.

Deze verzekering wordt samengesteld op maat van jouw bedrijf. Je kunt kiezen uit verschillende formules, zoals een dagvergoeding, een formule op basis van jouw omzet of een formule op basis van de extra kosten die je maakt.

Is uw bedrijf wettelijk verplicht om een verzekering Objectieve aansprakelijkheid af te sluiten?

Baat je een zaak uit die toegankelijk is voor publiek? Dan ben je wettelijk verplicht om een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing af te sluiten. Jouw gewone brandverzekering of verzekering burgerlijke aansprakelijkheid volstaat niet.

Wat betekent objectieve aansprakelijkheid?
Objectieve aansprakelijkheid betekent dat je verplicht bent om slachtoffers van een brand of een ontploffing in jouw zaak te vergoeden, zelfs als je niet in fout was. Om te vermijden dat je hierdoor financieel in de problemen komt, ben je wettelijk verplicht deze verzekering af te sluiten.

Wat is een publiek toegankelijke plaats?
Publiek toegankelijke plaatsen zijn gebouwen, lokalen of plaatsen, die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, met of zonder betaling van lidgeld of ingangsticket. Enkele voorbeelden van plaatsen die verplicht een verzekering Objectieve aansprakelijkheid moeten afsluiten:

 • kleinhandelaars met een verkoopruimte en opslagruimte groter dan 1.000 m²
 • restaurants, frituren en cafés met een publieke ruimte groter dan 50 m²
 • kantoorgebouwen met publieke ruimtes van in totaal meer dan 500 m²
 • polyvalente zalen, sportzalen, fitnesscentra
 • hotels en motels, jeugdherbergen
 • zorginstellingen, serviceflatgebouwen
 • ...

 

Wist je dat schuldeisers het privévermogen van bestuurders van een vennootschap kunnen aanspreken?

Als bestuurder moet je dikwijls zware beslissingen nemen met mogelijke financiële implicaties. Bij financiële schade kun je burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden. Dat betekent dat je bij een fout of nalatigheid zelf de schade moet vergoeden. En dat kan jouw persoonlijk vermogen in gevaar brengen. Sluit daarom een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.

De voordelen van een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid:

 • Naast jouw persoonlijk vermogen, zijn bij overlijden ook jouw erfgenamen beschermd.
 • Je bent verzekerd voor de financiële gevolgen die het gevolg zijn van een bestuursfout.
 • Bij een schade-eis betaalt jouw verzekeraar de verdedigingskosten én ze vergoedt de schadelijder, als blijkt dat de eis gegrond is.
 • Lijdt jouw bedrijf aan imagoschade als gevolg van een bestuursfout? Dan komt jouw verzekeraar tussen in de kosten voor externe communicatieconsulenten om de negatieve gevolgen te beperken.

Wat is een bestuursfout?
Een bestuursfout heeft niets te maken met de gewone dagelijkse activiteit van jouw bedrijf. Enkele voorbeelden van bestuursfouten: gevaarlijke beleggingen uitvoeren, een onjuiste factuur niet betwisten, onvoldoende verzekerd zijn, een contract afsluiten dat duidelijk ongunstig is voor de vennootschap …

Bestuurdersaansprakelijkheid en Beroepsaansprakelijkheid: niet hetzelfde
Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van fouten die je begaat bij het uitoefenen van de specifieke functie van bestuurder, de zogenaamde bestuursfouten, en beschermt op die manier jouw vermogen als bestuurder. Een verzekering BA Onderneming/Beroepsaansprakelijkheid daarentegen dekt de schade aan derden door een activiteit van jouw bedrijf en beschermt het vermogen van jouw bedrijf.

Heb je eraan gedacht om jouw arbeidsongevallenverzekering aan te vullen met de optie Gewaarborgd loon? Dat kan jouw globale personeelskost verminderen.

Als jouw bedrijf personeel heeft, ben je wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Zo zijn eventuele ongevallen van jouw personeel tijdens het werk, en op de weg van en naar het werk verzekerd. Deze verzekering dekt zowel de lichamelijke schade als de medische kosten.

Jouw verzekeraar betaalt een uitkering bij:

 • tijdelijke arbeidsongeschiktheid
 • blijvende arbeidsongeschiktheid
 • overlijden
 • medische kosten
 • verplaatsingskosten

Aanvullende waarborg Gewaarborgd loon
Jouw arbeidsongevallenverzekeraar vergoedt je op basis van 90% van het basisloon. Met de aanvullende waarborg Gewaarborgd loon ontvang je ook de bijkomende 10%. Plus eventueel de sociale lasten die wettelijk ten laste zijn van jou als werkgever. Dat kan voor jou financieel aantrekkelijk zijn.

Wist je dat je aansprakelijk kan gesteld worden als jouw klant of een andere persoon schade ondervindt door een fout, nalatigheid of vergissing tijdens jouw beroepsactiviteiten?

Dagelijks ben je voor jouw klanten in de weer. Dikwijls onder heel wat tijdsdruk. En dan is een foutje snel gemaakt: een slordige uitvoering van een opdracht, de levering van een gebrekkig product of een vergissing bij professioneel advies. Niemand ontkomt er aan. Maar als hierdoor iemand schade lijdt, dan kan jouw bedrijf of jijzelf aansprakelijk gesteld worden. En dan kan het voortbestaan van jouw zaak in gevaar komen.

Bescherming tegen financiële problemen
Slechts voor een beperkt aantal beroepen is er een wettelijke verplichting om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Maar fouten maken kan iedereen overkomen. Ook jezelf of een van jouw werknemers. Je kunt jouw bedrijf beschermen tegen de financiële gevolgen van jouw aansprakelijkheid, met een verzekering bedrijfsaansprakelijkheid of, als jouw beroepsactiviteit hoofdzakelijk uit intellectuele diensten bestaat, een verzekering beroepsaansprakelijkheid.

Op maat van jouw bedrijf
Elk bedrijf is verschillend. Daarom moet jouw aansprakelijkheidsverzekering rekening houden met de eigenheid van jouw bedrijf. Voer je vooral werken uit bij jouw klanten? Fabriceer je goederen, of verkoop je ze? Al dan niet met levering of dienst na verkoop? Heb je een atelier waarin je goederen van jouw klanten herstelt of onderhoudt? Of verstrek je in de eerste plaats advies? Jouw aansprakelijkheidsverzekering past zich aan elk van deze situaties aan.

 

Wil je ook jouw bedrijf beschermen met een verzekering op maat van jouw activiteiten? Contacteer ons snel. Wij adviseren je over de waarborgen die passen bij jouw bedrijf en beantwoorden graag al je vragen.

Vragen?
Meer Info?

Laat je e-mailadres of telefoonnummer na.

Een Loois-specialist contacteert je binnen de 48h.